ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Στο σχολείο μας λειτουργούν τμήματα ένταξης σε όλες τις τάξεις. Σε αυτά τα τμήματα παρέχεται εξειδικευμένη κια εξατομικευμένη στήριξη με αναπληρωτές ειδικευμένους καθηγητές.