ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Στο σχολείο μας λειτουργούν τμήματα ένταξης σε όλες τις τάξεις. Σε αυτά τα τμήματα παρέχεται εξειδικευμένη κια εξατομικευμένη στήριξη με αναπληρωτές ειδικευμένους καθηγητές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΕΠ- Τ.Υ Ι

Μετά από σχετικές ενέργειες του σχολείου μας, από τις 08/01/2018 λειτουργεί τμήμα Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Τάξη Υποδοχής (ΖΕΠ- ΤΥ Ι), στο οποίο παρακολουθούν 2 αλλοδαποί μαθητές και 11 μαθητές- πρόσφυγες από τη Συρία και Ιράκ. Στο τμήμα γίνεται εντατική εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας για 15 ώρες την εβδομάδα. Οι μαθητές αυτοί έχουν την ευκαιρία να βοηθηθούν και  να προσαρμοστούν πιο εύκολα στο σχολικό περιβάλλον της χώρας μας και είναι χαρά μας να τους πρσφέρουμε αυτή τη βοήθεια.Επισημαίνεται ότι είναι το μοναδικό τμήμα που λειτουργεί στο Ν. Καρδίτσας

Στο τμήμα διδάσκει φέτος η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός φιλόλογος κ. Καραϊσκου Αγορίτσα.