Διάφορα

Διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου

 

12/03/2015: Φαγητό και διασκέδαση του συλλόγου στο 'Κοράλλι"

εικ1, εικ2, εικ3, εικ4, εικ5, εικ6, εικ7, εικ8, εικ9, εικ10, εικ11, εικ12,

εικ13, εικ14,    , εικ16εικ17